Kandidaten

   Lijsttrekker Inge Michielsen

52 jaar, woont in Zwijndrecht, gehuwd en moeder van twee zonen. Leidinggevende bij de FOD Financiën. Inge verlengt haar mandaat als provincieraadslid niet en kiest resoluut voor de gemeenteraad. “Ik voel me geruggensteund door onze leden en kandidaten om als lijsttrekker de uitdaging aan te gaan. We stappen naar de kiezer met goede kandidaten uit Zwijndrecht en Burcht die verantwoordelijkheid willen nemen en met gezond verstand de dingen kunnen aanpakken.”

   2. Yanko Beeckman

22 jaar. Burcht. Student journalistiek. Barman bij Beiaard en Machuit. Verliefd op voetbal, trainer bij Sporting Burcht. Een jonge frisse wind doen waaien in de gemeente, openbaar vervoer en deelfietsen.

   3. Sofie Meyvis

30 jaar. Zwijndrecht. Trainer en Coach. Verloofd. De gemeente ligt haar nauw aan het hart. Zet zich in om jongeren, leerkrachten en gemeentepersoneel alle ondersteuning te geven om zich te ontplooien.

   4. Paul Van Wauwe

59 jaar. Zwijndrecht. Bouwvakker. Gehuwd en drie jongens. Ondervoorzitter landelijke gilde Zwijndrecht en van bij de opstart lid milieuraad. Zijn zorg? De mobiliteit en aandacht voor het milieu.

   5. Petra Van Staeyen

46 jaar. Zwijndrecht. Bediende, getrouwd en moeder van een zoon. Speerpunten : lokale verenigingen steunen, afstemmen sociale woningen met hedendaagse behoeften en verkrotting sanctioneren.

   6. Dave Van Geel

41 jaar, wonende te Burcht, program manager en teamleader. Focus op mobiliteitsthema’s, voldoende parkeerplaats in de wijken, aantrekken van jonge gezinnen, en goede sportinfrastructuur.

   7. Anaïs Gelle

18 jaar. Zwijndrecht. Studente rechten. Speerpunten: een levendig Burcht en Zwijndrecht met aantrekkelijke activiteiten, behouden van groen, en afval- en sorteerstraten als alternatief voor huisvuilophaling.

   8. Gunther Reyns

42 jaar. Burcht. Als maritiem verkeersleider ondervind ik dat verkeersstromen zichzelf reguleren. Maak schoolomgevingen autoluw en zorg ervoor dat doorgaand en werkend verkeer vlot kunnen rijden.

   9. Inge Abspoel

44 jaar. Burcht. Als alleenstaande mama van 3 meisjes vind ik het belangrijk: veilig verkeer, en dat er in de gemeente voldoende opvang en sportmogelijkheden voor de kinderen zijn.

   10. Luc Scheers

58 jaar. Zwijndrecht. Gehuwd, 3 kinderen. Jurist/schuldbemiddelaar. Lid bibliotheekraad. Medeoprichter buurtcomité Van Goeystraat. IJvert voor: veiligheid, gemeentelijke dienstverlening, openbaar vervoer.

   11. Kim Op de Beeck

51 jaar. Burcht. Eén dochter. Veilige straten, voet- en fietspaden, vooral aan de schoolomgeving, zijn belangrijk. Daarnaast moet de gemeente haar inwoners beter informeren over infrastructuurwerken.

   12. Arno Paulus

21 jaar. Burcht. Student geneeskunde. Actief beestje: lid Liberale Studentenverbond. Voldoende artsen dankzij ondersteuning gemeente: informatie, ondersteuning van en overleg rond groepspraktijken.

   13. Leen Liekens

41 jaar. Zwijndrecht. Bedrijfsjuriste. Mama van twee zonen. Zwijndrecht en Burcht moeten gezellig blijven, met genoeg empathie voor de bewoners en zonder overregulering.

   14. Wando Vandervelden

30 jaar. Burcht. Samenwonend. Leerkracht en fotograaf. Gemeentelijke ondersteuning ondernemers via coaching en informatie. Zorgen voor een optimale bereikbaarheid en veilig verkeer naar de scholen.

   15. Chantal Duerinck

53 jaar. Zwijndrecht. NT2-leerkracht, alleenstaande moeder, drie kinderen. Sluipverkeer aanpakken, duidelijk communiceren met burgers, fietsdiefstalpreventie door aankondigen en plaatsen lokfietsen.

   16. Peter De Wulf

44 jaar. Burcht. Credit & Collection Specialist Kronos Systems, dochter van 15 jaar. Speerpunten: verbeteren en optimaliseren van de relaties tussen sportclubs en de aanleg kunstgrasveld voor voetbal.

   17. Annie Michiels

64 jaar. Burcht. Doet actief aan sport en cultuur. Uiteraard zijn mobiliteit en veiligheid belangrijke thema’s, maar in de gemeente is er ook nood aan betaalbare huurwoningen en voldoende huisartsen.

   18. Daniël Van Gool

58 jaar. Burcht. Een goede dienstverlening en faciliteiten aanbieden aan de bevolking en bedrijven in onze gemeente en dat zonder de belastingen te verhogen.

   19. Yani Tulpinck

23 jaar. Zwijndrecht. Marketingmanager. Een levendige dorpskern met meer evenementen en betere mobiliteit (velostations) moet van Zwijndrecht en Burcht een betere plek maken om te wonen.

   20. Victor Alen

23 jaar. Zwijndrecht. Student International Peace Studies. Een communicatieve gemeente die overlegt met haar inwoners, het maximale uit de gemeente te halen via inspraak, communicatie en overleg.

   21. Rita De Winter

56 lentes jong. Gehuwd. Twee kleinzonen. Werkt in de zorgsector. Werk maken van een schoner en vrolijker Zwijndrecht en Burcht en iedereen hierbij betrekken zodat we fier zijn op onze gemeente.

   22. Nicole De Lamper

58 jaar. Zwijndrecht. Huisvrouw. Gehuwd. Werk maken van veilige, goed aangelegde en onderhouden voetpaden. Ook is er nood aan betaalbare huurwoningen in de gemeente.

   23. Jacqueline Roosen

78 jaar. Zwijndrecht. Gepensioneerde verpleegster. Gehuwd. Is nog steeds actief bezig met Welzijn en is begaan met kinderen, senioren, gezondheid en veiligheid.

   24. Renaat Michielsen

78 jaar. Zwijndrecht. Gepensioneerde leraar. Gehuwd en opa van 6 kleinkinderen. Voorzitter Welzijnsraad en lid Seniorenraad. Zet zijn ervaring in voor senioren, gezondheid, mobiliteit en kansarmoede.

   25. Ludo Van Cotthem

69 jaar jong. Zwijndrecht. Op rust en gehuwd. Mijn doel: zorgen voor een respectvol en senior-vriendelijk gemeentebeleid.