Campagnepunten

Fier zijn op onze gemeente!

Uit de gemeentemonitor 2018 blijkt dat 60% van onze inwoners fier zijn op Zwijndrecht, lager dan het Vlaamse gemiddelde van 69%. Dat stemt tot nadenken over wat de reden daarvan is en vormt meteen ook de grootste uitdaging voor mij als kandidaat burgemeester: fier zijn op onze gemeente!

Op basis van de gemeentemonitor en uit eigen ervaringen hebben we drie speerpunten gedestilleerd. Zwijndrecht mag niet langer geassocieerd worden met files en sluipverkeer, maar wel met zijn groene karakter en zijn optimale ligging met de stad Antwerpen, de haven en Beveren. Burcht bezit alle troeven van een Dorp aan de stroom en deze troeven gaan we promoten en benutten om van Burcht een levendige dorpskern te maken. Het vertrouwen in het gemeentebestuur staat op een laag pitje. We hebben de ambitie om een betere overheid te zijn en hebben daar verschillende ideeën voor.

Daarnaast blijkt dat onze inwoners ontevreden zijn over de uitgaans- en recreatiemogelijkheden. Het aanleggen van een recreatiezone te Burcht met een strandbar, een waterspeelplaats en een kunstgrasveld voor onze jeugd is een peulschil in vergelijking met de kostprijs van de nieuwe sporthal en zeker de moeite waard. Ten slotte hebben we aandacht voor het tekort aan medische zorg in Zwijndrecht en Burcht. Overleggen met ziekenhuizen, artsenorganisaties en artsen om een medisch huis en groepspraktijken op te starten om nieuwe artsen aan te trekken staan in ons programma.

Inge Michielsen, lijsttrekker

Verkeer in beweging

Het verkeer in Zwijndrecht brengen we terug in beweging. De Oosterweelverbinding moet voordelen bieden. We organiseren betrouwbaar openbaar verkeer en we bouwen veilige en gezonde straten en buurten.

De genomen verkeersmaatregelen in de gemeente worden geëvalueerd op hun impact op onze wijken, en indien nodig aangepast. De projecten van de Oosterweelverbinding worden opgevolgd en bijgestuurd in het belang van de gemeente. De gemeente overlegt met De Lijn, Antwerpen en de Wase buurgemeenten om de tram- en buslijnen naar beide dorpskernen te optimaliseren, de opstapplaatsen van tram en bus te evalueren voor een betere verkeersdoorstroming, een halte te voorzien voor de watertaxi te Burcht en om de Scheldetram aan te leggen tussen Sint-Annekestrand, Burcht, Kruibeke en Bazel. We breiden de Antwerpse deelfietsen uit naar onze gemeente. Voor onze kinderen bouwen we een netwerk van veilige fietsroutes vanuit de wijk naar de school.

Burcht is geen eiland

Burcht heeft alle troeven in handen om een levendige dorpskern te worden. We promoten Burcht als ‘dorp aan de stroom’, bouwen een recreatiezone aan De Wallen en voorzien een dienstverleningspunt.

Burcht is geen eiland en verdient een levendige dorpskern. We promoten Burcht met zijn ligging aan de Schelde. We ondersteunen mensen en ondernemers om woningen te bouwen en te investeren in nieuwe handelszaken. We bekijken met de lokale middenstand om bankautomaten te plaatsen. Achter De Wallen leggen we een recreatiezone aan met een strandbar, een waterspeelplaats en picknickinfrastructuur. Een Burchts dienstverleningspunt met een gemeentelijk loket, een wijkbibliotheek en lokalen voor verenigingen wordt ingericht aan het cultureel centrum. Het openbaar vervoer naar Burcht wordt beter georganiseerd via onderhandelingen met De Lijn. Een Scheldetram van Sint-Annekesstrand op Linkeroever naar Kruibeke is de kers op de taart.

Vertrouwen in bestuur

Het vertrouwen in het gemeentebestuur moet terugkomen. Dit kan door een hedendaagse dienstverlening, een eerlijke en duidelijke communicatie en door inwoners actief te betrekken bij het beleid.

De meeste administratieve handelingen worden digitaal afgehandeld. Inwoners moeten zich niet nodeloos verplaatsen naar het gemeentehuis te Zwijndrecht of het dienstverleningspunt te Burcht. De loketten blijven bestaan voor wie niet digitaal kan werken. De gemeente organiseert toelichtingen over infrastructuurprojecten, beleidsbeslissingen en de kostprijs ervan, en wendt een deel van de begroting aan voor wijkprojecten waar de inwoners over beslissen. Het gemeentelijk infoblad wordt digitaal aangeboden, maar op vraag van bijvoorbeeld oudere inwoners wordt het infoblad nog op papier uitgegeven. De gemeente en de politie lanceren een app waarop inwoners snel problemen kunnen signaleren met foto en locatie, en kunnen opvolgen.

Meer weten? Lees verder op de pagina met ons verkiezingsprogramma.