Over ons

Open vld Zwijndrecht en Burcht, dat zijn mensen die dingen gedaan krijgen.

We zijn realistisch, maar positief ingesteld. Stap voor stap maken we dingen beter voor iedereen.

De nadruk ligt op doén. We hebben al bewezen dat we aan het werk gaan. We zijn actief in verenigingen: op school, bij de jeugdwerking, in seniorenorganisaties, bij de sportclub en bij evenementen. We zetelen in gemeentelijke bestuurs- en adviesraden. We pakken dingen aan en nemen onze verantwoordelijkheid.

Wij zijn eerlijk, betrouwbaar en hebben respect voor iedereen. Iedereen is gelijk en we hebben aandacht voor hun problemen. We gebruiken ons gezond verstand, nemen rechtvaardige beslissingen, houden ons aan de spelregels en maken geen uitzonderingen.

We zijn inwoners van Zwijndrecht en Burcht en houden van onze gemeente. Daarom bouwen we aan een gemeente waar het groen, rustig, veilig en gezond leven is.

 

Iedereen evenveel kansen!

Ook in de Zwijndrecht en Burcht gaat Open Vld voor een open samenleving waarin iedereen evenveel kansen krijgt, maar waarbij iedereen ook gewezen wordt op zijn verantwoordelijkheid om die kansen te grijpen.

We vinden dat iedereen zo vrij mogelijk moet zijn, bijvoorbeeld om zijn of haar eigen mening te vormen of om zelf te beslissen hoe hij of zij wil leven. Iedereen heeft gelijke rechten en plichten. Het is de taak van de overheid om de vrijheid, de privacy, de veiligheid en het recht op privé-eigendom van haar burgers te beschermen.

Inwoners en ondernemers die initiatief nemen verdienen zoveel mogelijk ruimte en zo weinig mogelijk tegenwerking. Het vrij ondernemerschap vormt de bouwsteen voor onze welvaart. De overheid legt slechts regels op als dat nodig is om de individuele vrijheid of het algemeen belang te waarborgen.

Belastingen en lasten allerhande moeten zo beperkt mogelijk worden gehouden. We vinden dat wie niet (meer) voor zichzelf kan zorgen, recht heeft op een menswaardig bestaan. We ijveren daarbij voor zelfredzaamheid, eigenwaarde en eigendomsverwerving.