Verkiezingsprogramma

 

aangenaam leven in zwijndrecht en burcht?
gewoon doen.

gemeenteraadsverkiezingen 2018

versie dd. 27/08/2018

cijferbron gemeentemonitor ‘Jouw gemeente in cijfers – Zwijndrecht’, Editie 2018, Agentschap Binnenlands bestuur, Statistiek Vlaanderen (2005-2017).

 

speerpunten

 1. Verkeer terug in beweging
  1. bouwen aan veilige en gezonde straten en buurten
  2. organiseren van vlot en betrouwbaar verkeer
 2. Levendige dorpskernen
  1. dorpskernen met elkaar verbinden
  2. sport, cultuur en vrije tijd ondersteunen
  3. ruimte geven aan mensen en ondernemers
 3. Optimale dienstverlening
  1. hulp bieden aan wie het nodig heeft
  2. werken aan een goede dienstverlening

 

Inhoud

demografie.

ruimte en infrastructuur.

wonen en woonomgeving.

mobiliteit.

natuur, milieu en energie.

cultuur en vrije tijd.

overheid.

armoede.

samenleven.

onderwijs en vorming.

ondernemen en werken.

zorg en gezondheid.

 

 

demografie.

Waarom?

 • Groei totale bevolking in de periode 2005 tot 2017 is 104,9%, lager dan Vlaams Gewest (107,8%) en vergelijkbare gemeenten (110,9%)
  • evolutie 0-19 jarigen          102,9
  • evolutie 20-64 jarigen                 100,6
  • evolutie 65 jaar en ouder    122,3
 • Aantal ouderen (65 jaar en ouder) is 20,3%
 • Verwachte groei in de periode 2017 tot 2035 is 106,1%, lager dan Vlaams Gewest (107,6%) en vergelijkbare gemeenten (111,4%)

Wat?

 • Behouden en aantrekken van jonge gezinnen met betaalbare woningen.

Hoe?

 • Optimaliseren van gemeentelijke dienstverlening voor woonprojecten.
 • Nieuwe woonprojecten aanmoedigen.
 • Aanbieden betaalbare nieuwe sociale koopwoningen.

Zie ook ruimte en infrastructuur

 

ruimte en infrastructuur.

Waarom?

 • Groei bebouwde percelen in de periode 2005 tot 2017 is 105,1%, lager dan Vlaams Gewest (111,4%) en vergelijkbare gemeenten (109,1%)

Wat?

 • Ruimte geven aan woningen en bedrijven met slimme oplossingen om groen te behouden en verkeersoverlast te vermijden.

Hoe?

 • De gemeente adviseert en beoordeelt bouwdossiers met gezond verstand, met respect voor de buurtbewoners en de adviesraden, en volgens de bouwregels.
 • De gemeente laat kwalitatieve inbreiding, kleine kavels en slimme –hogere- bebouwing toe.
 • De gemeente laat opdeling van kavels en woningen en co-housingprojecten toe.
 • De toegankelijkheid en kwaliteit van de winkelvoorzieningen verhogen.

 

wonen en woonomgeving.

Waarom?

 • 61% is tevreden over het zicht op groen vanuit de woning, lager dan het Vlaams Gewest (73%)
 • 60% is fier op de gemeente, lager dan het Vlaams Gewest (69%)
 • 87% heeft een woning zonder zonnepanelen, hoger dan het Vlaams Gewest (83%)
 • 76% vindt dat de straten en voetpaden in de buurt over het algemeen netjes zijn, hoger dan Vlaams Gewest (68%)
 • Aantal sociale woningen is 8,6%, veel hoger dan Vlaams Gewest (5,6%) en vergelijkbare gemeenten (5,0%)
 • Groei gemiddelde verkoopprijzen bouwgrond periode 2005 tot 2014 is 357,8. Dit is veel hoger dan Vlaams Gewest (159,6) en vergelijkbare gemeenten (130,6)

Wat?

 • De gemeente zorgt voor groener uitzicht.
 • Zwijndrecht en Burcht meer identiteit geven.
 • De gemeente stimuleert het plaatsen van zonnepanelen en warmteboilers.
 • De straten en voetpaden worden goed onderhouden.
 • Er komt geen toename van het aantal sociale huurwoningen.
 • Ruimte geven aan nieuwe woningen en bedrijven met slimme oplossingen om groen te behouden en verkeersoverlast te vermijden.

Hoe?

 • De gemeente verfraait het straatbeeld met meer groen en promoot creatieve oplossingen voor meer groen in het straatbeeld. Er wordt een plan opgemaakt om de bestaande groengebieden met elkaar te verbinden met wandel, -fiets en looppaden. Betonnen en plastieken obstakels worden met gezond verstand vervangen door mooie en duurzame oplossingen.
 • Ondersteunen en promoten van de troeven van Zwijndrecht en Burcht via sociale media en via toeristische kanalen. Projecten die Zwijndrecht en Burcht aantrekkelijk kunnen maken zoals ‘bloemengemeente’ en ‘plukkaarten’ worden onderzocht op hun haalbaarheid en uitgebouwd. De Scheldetram en deelfietsen zoals ‘Velo’ bepleiten bij de vervoersregio. Erfgoed in de kijker plaatsen door persberichten en sociale media.
 • Investeren in energetische maatregelen, isolatie, zonnepanelen,… op gemeentelijke infrastructuur en bij sociale woningen. De gemeente geeft advies over energie-efficiënte investeringen.
 • Tijdig strooien bij sneeuw en ijzel op de hoofdstraten en fietspaden. Snel herstellen van schade aan openbaar domein. Het plaatsen van afval- en sorteerstraten op de haalbaarheid onderzoeken. Zwerfvuil wordt aangepakt met strenger handhaving waar nodig.
 • Geen nieuwe sociale huurwoningen. De bestaande sociale woningen renoveren en energetisch in orde maken.

 

mobiliteit.

Waarom?

 • 74% vindt dat er voldoende openbaar vervoer is, hoger dan Vlaams Gewest (64%)
 • 46% vindt dat het onveilig is voor hun kinderen om zich te verplaatsen in de gemeente, hoger dan Vlaams Gewest (42%)
 • Slechts 39% vindt dat er voldoende parkeerplaatsen zijn voor bewoners, lager dan Vlaams Gewest excl. 13 centrumsteden (53%)
 • 47% neemt minstens wekelijks de fiets, hoger dan Vlaams Gewest (38%)
 • Dominant vervoersmiddel tussen woonplaats en school/werk:
  • 3% te voet                         Vlaams Gewest (4%)
  • 16% per fiets                     Vlaams Gewest (16%)
  • 21% openbaar vervoer       Vlaams Gewest (16%)
  • 53% auto                           Vlaams Gewest (59%)
  • 7% ander                           Vlaams Gewest (4%)

Wat?

 • Verbeteren openbaar vervoer naar Burcht, zowel vanuit Zwijndrecht als naar Antwerpen en Kruibeke.
 • Investeren in veilige verplaatsingen tussen de woonplaats, de school en de jeugdinfrastructuur voor sport en ontspanning.
 • Met gezond verstand voldoende parkeerplaatsen voorzien in elke wijken.
 • Bouwen aan veilige fietspaden en een betrouwbare verbinding met Antwerpen.
 • Werken aan een vlot en betrouwbaar verkeer mede dankzij het verzekeren van meerdere vervoermiddelen.

Hoe?

 • Overleg via de vervoersregio’s met De Lijn, stad Antwerpen, het Waasland en het Vlaams Gewest om de tram- en buslijnen te optimaliseren. Opstapplaatsen tram en bus moeten georganiseerd worden achter stoplichten of op een eigen bedding voor een betere verkeersdoorstroming. Een Scheldetram (vglk. Kusttram) verbindt Sint-Annekestrand met Burcht, Kruibeke en Bazel. De watertaxi krijgt een halte in Burcht. Een goed openbaar vervoer komt niet alleen het woon/school/werkverkeer ten goede maar is ook een toeristische troef.
 • Bouwen aan een netwerk van veilige fietsroutes vanuit de wijk naar de school via trage en autoluwe straten, fietsstraten in de schoolomgevingen en veilige kruispunten.
 • Opmaken van een beleidsplan voor parkeerplaatsen per wijk, en het herinrichten van de straten. Streng toezien op meer dan toegelaten verbreden opritten. Shop&go-parkeerplaatsen inrichten aan sommige winkels.
 • Pleiten voor een betrouwbare fietsverbinding onder of over de Schelde in overleg met de Stad Antwerpen en de provincie.
 • Aanbieden deelfietsen en deelwagens in de gemeente. Overleggen met aanbieders in de Stad Antwerpen en Regio Waasland om het Velo-systeem uit te breiden naar Zwijndrecht en Burcht.
 • Sluipverkeer aanpakken maar geen maatregelen ten koste van onze inwoners. Openbare infrastructuurwerken goed plannen, en tijdig, correct en actief communiceren.
 • Kostprijsefficiënt organiseren van een ‘zorg- en piekvervoerbus’ binnen de gemeente: evaluatie van de huidige lokale Zwijndrecht-Burchtbus, in afwachting van een alternatief van De Lijn. Het vervoer moet rolstoeltoegankelijk zijn.

 

natuur, milieu en energie.

Waarom?

 • Slechts 61% is tevreden met hun zicht op groen vanuit de woning, lager dan Vlaams Gewest (73%)
 • Slechts 64% vindt dat er voldoende aanbod aan groen in de gemeente is, lager dan Vlaams Gewest excl. 13 centrumsteden (81%)
 • Slechts 57% is tevreden over natuur en groenvoorzieningen, lager dan Vlaams Gewest (75%)
 • Slechts 37% heeft het afgelopen jaar meer dan 12 keer een bos, park of groenzone bezocht in Zwijndrecht en Burcht, lager dan Vlaams Gewest (46%)

Wat?

 • Aanbod groen in het straatbeeld vergroten.
 • Promoten park, bos en groengebieden in de gemeente.

Hoe?

 • Promoten van de premies voor geveltuintjes en stimuleren van groene voortuinen.
 • Bos, park en groenzones met elkaar verbinden en promoten via onder andere een groennetwerkkaart.
 • Projecten die Zwijndrecht en Burcht aantrekkelijk kunnen maken zoals ‘bloemengemeente’ en ‘plukkaarten appelen, noten,…’ worden onderzocht op hun haalbaarheid en uitgerold.

 

cultuur en vrije tijd

Waarom?

 • Slechts 55% is tevreden over de shopping/winkelvoorzieningen in Zwijndrecht, lager dan Vlaams Gewest (63%)
 • Slechts 66% is tevreden over het aanbod restaurants en eetcafés in de gemeente, lager dan Vlaams Gewest (73%)
 • Slechts 32% is tevreden over uitgaansmogelijkheden, lager dan Vlaams Gewest (51%), én 30% is ontevreden over uitgaansmogelijkheden, hoger dan Vlaams Gewest (23%)

Wat?

 • De gemeente aantrekkelijk maken door ruimte te geven aan mensen en ondernemers voor nieuwe woningen en handelszaken.
 • De troeven van Burcht als ‘dorp aan de stroom’ promoten.
 • Ruimte geven aan activiteiten.

Hoe?

 • Optimaliseren van gemeentelijke dienstverlening voor woonprojecten. Nieuwe woon- en investeringsprojecten aanmoedigen. Ondersteunen, aanmoedigen met subsidies, en adviseren van start-ups en kleine ondernemers. Alle handelaars sensibiliseren en ondersteunen om mee te werken aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente met persacties, straatevenementen, tripadvisorreviews, facebookpagina, …
 • Aanleggen van een recreatiezone te Burcht met een strandbar met waterpartij en picknickplaatsen. Stimuleren van handelaars, horeca-uitbaters en banken om lokale bankautomaten te plaatsen. Promoten van onze ligging aan de Schelde.
 • De gemeente gebruikt de resultaten van een belevingsonderzoek om een meerjarenplan voor het jeugdbeleid op te stellen samen met de Jeugdraad. Kansen worden gegeven aan nieuwe initiatieven en experimentele voorstellen voor kinderen en jongeren via projectsubsidies.
 • De opmaak van een cultuur-, verenigings- en vrijetijdsbeleidsplan om de behoeften in kaart te brengen en investeringen te plannen in overleg met de inwoners, adviesraden en de verenigingen. De activiteiten van de cultuurdienst, het verenigingsleven en de sportdienst op elkaar afstemmen.

 

sport

Waarom?

 • Slechts 53% is tevreden over recreatievoorzieningen, lager dan Vlaams Gewest (68%)

Wat?

 • Kwaliteitsvolle en eigentijdse infrastructuur sportclubs en verenigingen aanbieden.
 • Gemeentelijke ondersteuning optimaliseren.

Hoe?

 • Bouwen aan Sportpark Kerkenkouter conform oorspronkelijk plan. Aanleggen van een kunstgrasveld voor gemeentelijke jeugdsportwerking. Onderzoeken van samenwerking voetbalclubs Verbroedering Zwijndrecht, Sporting Burcht voor jeugdsportwerking en liefhebbersvoetbal.
 • Bouwen aan Sportpark De Wallen met centraal sportgebouw, strandbar, waterspeelplaats, beachvolley, picknickzone, …
 • Samenwerkingsverband tussen Zwijndrecht en Stad Antwerpen opzetten voor Sportpark Oosterweel (grondgebied Zwijndrecht, Stad concessie Antwerpen).
 • Aanleggen van buiteninfrastructuur fitness en buitenspeeltoestellen voor andersvaliden.
 • Opmaken van een cultuur-, verenigings- en sportplan om de behoeften in kaart te brengen en investeringen te plannen in overleg met de inwoners, adviesraden en de verenigingen. De activiteiten van de cultuurdienst, het verenigingsleven en de sportdienst op elkaar afstemmen.
 • Samenwerkingsverbanden voor sport tussen de gemeente, de scholen en private initiatieven ondernemingen opzetten.
 • Sportactiviteiten organiseren en promoten om iedereen aan het sporten te krijgen.
 • Eenvoudige en doordachte subsidiereglementen inzetten.
 • Budget vrijmaken voor kleinschalige experimentele en creatieve initiatieven om snel in te spelen op populaire trends.
 • Energiebehoeften (water, elektriciteit,…) evalueren. Aanleggen waterreservoirs en LED verlichting.

 

overheid.

Waarom?

 • Slechts 55% voelt zich voldoende geïnformeerd over de beslissingen in en door de gemeente, hoger dan Vlaams Gewest (48%)
 • 84% is tevreden over de loketvoorzieningen van de gemeente, hoger dan Vlaams Gewest (77%) (opmerking: onderzoek dateert van voor nieuwe dienstverlening)
 • Slechts 54% vindt dat het gemeentebestuur voldoende inspanningen doet om inwoners bij veranderingen in hun gemeente te betrekken, hoger dan Vlaams Gewest (47%)
 • Slechts 51% vindt dat het gemeentebestuur goed omspringt met de vragen van de inwoners, hoger dan Vlaams Gewest (46%)
 • Slechts 34% heeft vertrouwen in het gemeentebestuur van Zwijndrecht, lager dan Vlaams Gewest (35%)
 • Slechts 51% van de inwoners heeft vertrouwen in de politie, hoger dan Vlaams Gewest (47%)

Wat?

 • Inwoners actief informeren over beslissingen en de kostprijs ervan.
 • Een optimale en hedendaagse dienstverlening bieden: digitaal waar het kan, op papier of aan het loket als het gevraagd wordt.
 • Inzetten op democratische vernieuwing en burgerparticipatie door inwoners meer inspraak geven in het beleid en de begroting van de gemeente.
 • Open, volledig en eerlijk antwoorden op vragen, en aan het werk gaan wanneer er zich problemen stellen.
 • Goede contacten tussen politie en inwoners.

Hoe?

 • De gemeente biedt een goede website aan die vlot toegankelijk is en alle informatie geeft die de inwoners aanbelangt. Er is een bijzondere jaarlijkse communicatie over gemeentelijke financiën en begroting in begrijpbare taal. Inzetten op digitale nieuwsbrieven. Informatie over beslissingen en hun kostprijs zijn digitaal toegankelijk, en op vraag kan deze informatie op papier per post bezorgd worden. Authentieke gegevens waarover de gemeente via de overheid al over beschikt wordt niet nodeloos opgevraagd.
 • De meeste administratieve handelingen worden digitaal afgehandeld en voorkomt dat burgers zich nodeloos moeten verplaatsen naar het gemeentehuis. De loketten blijven open voor wie de kennis of de middelen niet heeft om zelf thuis digitaal te werken. Inrichten van een dienstverleningspunt in Burcht: een gemeentelijk loket en een wijkbibliotheek voor wie zich niet naar Zwijndrecht kan verplaatsen, en ook lokalen voor verenigingen voorzien.
 • De gemeente organiseert toelichtingen over de spreiding van de gemeentelijke uitgaven en wenden een deel van de begroting aan voor projecten waar de inwoners over beslissen.
 • Info-momenten organiseren over te nemen en genomen beleidsbeslissingen, en in het bijzonder van in het begin bij infrastructurele projecten. Adviesraden informeren over beleidsbeslissingen en rekening houden met het advies. De gemeenteraad live uitzenden.
 • Een app lanceren om snel problemen te melden met foto, locatie,…
 • Via digitale weg en sociale media zou de politie steeds bereikbaar en aanspreekbaar moeten zijn. Eenvoudige klachten moeten online geformuleerd worden ‘police-on-web’.

 

armoede.

Waarom?

 • Aantal personen met een (equivalent) leefloon: 5,0/1000 inwoners, lager dan Vlaams Gewest (6,0) en vergelijkbare gemeenten (5,1)
 • Kansarmoede-index (% geboorten in kansarme gezinnen) is 13,2, hoger dan Vlaams Gewest (12,8)
 • 10% van de inwoners hebben betalingsmoeilijkheden gehad het voorbije jaar, hoger dan Vlaams Gewest (9%)

Wat?

 • Hulp bieden aan wie het echt nodig heeft.

Hoe?

 • Ondersteunen bij problemen die armoede voorkomen of voortvloeien uit armoede. Project ‘coaching naar persoonlijke ontwikkeling’ opzetten.
 • Projecten uitwerken rond armoede in gezinnen, kinderarmoede en kwetsbare jongeren.
 • Informatie verschaffen over sociale huisvestingsmogelijkheden.
 • Voorzien in een gemeentelijke meldingscentrale voor personen met zorgnoden en vragen.
 • Opsporen en tegengaan van sociaal isolement.

 

samenleven.

Waarom?

 • Aantal geregistreerde misdrijven tegen de lichamelijke integriteit per 1000 inwoners is 6,9, hoger dan vergelijkbare gemeenten (4,7) en Vlaams Gewest (5,8). Enkel Zwijndrecht is in stijgende lijn, elders neemt het af.
 • Aantal geregistreerde gewelddadige misdrijven tegen eigendom per 1000 inwoners is 7,2, hoger dan vergelijkbare gemeenten (6,2) en Vlaams Gewest (6,6). Enkel Zwijndrecht is status quo, elders neemt het af.
 • 51% vindt dat samenleven met verschillende culturen goed samen leven, lager dan Vlaams Gewest excl. 13 centrumsteden (54%)
 • 33% heeft de afgelopen maand last ondervonden van sluipverkeer of van lawaai door verkeer, hoger dan Vlaams Gewest (28%)
 • 30% heeft de afgelopen maand af en toe last ondervonden van geurhinder, hoger dan Vlaams Gewest (20%), 20% heeft vaak/altijd last gehad van geurhinder, hoger dan Vlaams Gewest (8%)
 • 29% heeft buurthinder ondervonden, hoger dan Vlaams Gewest (22%)

Wat?

 • Misdrijven opsporen en sanctioneren.
 • Misdrijven voorkomen.
 • Goede contacten tussen inwoners stimuleren.
 • Sluipverkeer voorkomen en inrichten rustige straten: zie mobiliteit
 • Voorkomen van geurhinder.
 • Voorkomen en bemiddelen van buurthinder.

Hoe?

 • Politie moet snel optreden na melding. De politiewerking ondersteunen door de laatste nieuwe technieken zoals slimme camera’s en digitalisering van administratieve taken. Gevaarlijk en foutparkeren wordt gesanctioneerd.
 • Om fietsdiefstal tegen te gaan plaatst de politie lokfietsen. Infomomenten voor bewoners voor inbraakpreventie, buurthinder,… inrichten. Jaarlijkse wijkinformatievergaderingen. Veelplegers van misdrijven intensief door politie en andere diensten opvolgen. Informeren over en ondersteunen van Buurtinformatienetwerken voor inwoners en winkeliers en horeca-uitbaters. Huisjesmelkerij sanctioneren.
 • Ondersteunen wijkverenigingen met subsidies, materiaal en infrastructuur. Projecten opstarten rond samenleven zoals ‘coaching over weerbaarheid/pesten/racisme’ voor volwassenen en kinderen. Laagdrempelige info- en inspraakmomenten organiseren voor nieuwkomers.
 • Meldingspunt ‘geurhinder’ oprichten. Onderzoeken van de oorzaak en het probleem aanpakken. Informeren over de oorzaak en de aanpak van de geurhinder.
 • Meldingspunt ‘buurthinder oprichten. Onderzoeken van de oorzaak en het probleem aanpakken. Informeren over de oorzaak en de aanpak van de geurhinder. Informeren over de wettelijke regels. Eventueel gemeentelijke verordeningen voor goed buurschap opstellen.

 

onderwijs en vorming.

Waarom?

 • Aandeel leerlingen met schoolse vertraging in het gewoon secundair onderwijs is 63,4, veel hoger dan in vergelijkbare gemeenten (32,4) en Vlaams gewest (27,0)
 • 81% is tevreden over de onderwijsvoorzieningen, lager dan Vlaams Gewest (87%)

Wat?

 • Ondersteuning bieden bij flankerend studiebegeleiding.

Hoe?

 • De gemeente organiseert geen eigen onderwijs maar zal contacten met de scholen binnen de gemeente en de inrichtende macht onderhouden. Op basis daarvan kan de gemeente beslissen om ondersteunende maatregelen aan te bieden.

 

ondernemen en werken.

Waarom?

 • Netto-Groeiratio (oprichtingen-stopzettingen) is 3,22. Is lager dan Vlaams Gewest (4,15) en vergelijkbare gemeenten (4,11).
 • Jobratio (aantal jobs t.o.v. de beroepsactieve bevolking) is 124,8, is hoger dan Vlaams Gewest (75,0) en vergelijkbare gemeenten (107,4)
 • Werkloosheidsgraad: 8,2 , hoger dan Vlaams Gewest (7,8)

Wat?

 • Ondersteunen ondernemers.
 • Begeleiden inwoners naar een job.

Hoe?

 • De gemeente ondersteunt ondernemers bij hun projecten en overlegt met beroepsorganisaties. De gemeente stelt een horecabeleidsplan en winkelbeleidsplan op: huidige situatie, gewenste situatie,… in samenspraak met alle betrokken. De gemeente voert een promotiebeleid voor toeristische activiteiten en logies: webpagina, communicatieplan, activiteitenkalender,… , vraagt steun voor toeristisch-recreatieve projecten, en vraagt subsidie voor projecten aan.
 • De gemeente neemt deel aan tewerkstellingsprojecten met de beroepsorganisaties en het zorgbedrijf.

 

zorg en gezondheid.

Waarom?

 • Slechts 60% is tevreden over de gezondheidsvoorzieningen in de gemeente, veel lager dan Vlaams Gewest (87%)
 • Het aantal plaatsen in residentiële ouderenzorg per 1000 65-plussers is 96,408, veel hoger dan Vlaams Gewest (76,0) en vergelijkbare gemeenten (74,6)

Wat?

 • Het artsentekort aanpakken door nieuwe artsen aan te trekken.
 • Lokale eerstelijnshulp voorzien via een medisch huis.
 • Organiseren van een 24/7 toegankelijke zorg.
 • Initiatieven nemen m.b.t. gezondheidspreventie.
 • De woonkwaliteit van oudere inwoners verbeteren.

Hoe?

 • Overleggen met artsen en artsenorganisaties om solo-praktijken om te vormen naar groepspraktijken. Het merendeel van de jonge huisartsen is immers op zoek naar werk in een groepspraktijk, een medische secretaresse/secretaris neemt de administratie op zich, een verpleegkundige neemt bepaalde routinetaken over en kennis wordt gebundeld. Stimuleren van artsen om zich om te scholen tot praktijkopleiders waarbij de kans bestaat dat de jonge arts blijft in de gemeente.
 • De gemeente moet overleggen met ziekenhuizen om een volwaardig medische huis op te starten met medische en paramedische zorgverleners.
 • Zwijndrecht samenvoegen bij een wachtpost die 24/7 toegankelijk is, waardoor de wachtdienst van de Zwijndrechtse artsen vermindert. Gemeentelijke online informatie voorzien over de artsen, apotheken, …
 • Samenwerken met Rode kruis en andere zorg- en hulporganisaties. Motiveren lokale middenstand om aandacht te hebben voor de problemen van o.a. minder mobiele en oudere inwoners. Stimuleren en ondersteunen van jeugdorganisatie, ouderenverenigingen, kansarmoedegroepen, verenigingen, … om rond gezonde voeding, veilige seks en beweging te werken.
 • Opsporen onaangepaste woningen bij ouderen, adviseren en stimuleren van verbeteringen. Mensen met een zorgbehoefte en vrijwilligers die willen zorgen met elkaar in contact brengen via een platform.