Open Vld wil Velo’s in Zwijndrecht

Open Vld-kandidaat Yanko Beeckman (22j) wil Velo’s in Zwijndrecht en Burcht. ‘Jongeren ondervinden als geen ander dat de verbinding tussen Antwerpen en hun eigen gemeente aan verbetering toe is’ aldus Yanko. De gebrekkige dienstverlening van De Lijn, -nachtelijke- taxiprijzen die de pan uit swingen, de blijvende plaag aan fietsdiefstallen, de steeds langer wordende files,… zijn stuk voor stuk problemen waarvoor de Velo’s een oplossing bieden.

Yanko Beeckman ondernam in het verleden al verschillende pogingen om zijn plan te verdedigen. Zo had hij contact met burgemeester André Van De Vyver (Groen!) en Antwerps schepen van mobiliteit Koen Kennis (N-VA), maar die gaven geen gehoor aan het voorstel. Nochtans zijn er zowel voor de stad als voor de gemeente voldoende argumenten om zich achter de plaatsing van Velo-stations te zetten. De stad Antwerpen kreunt onder de verkeersdrukte en voor een stad die streeft naar een verlaagde CO2-uitstoot is elke wagen minder er één gewonnen. De stad Antwerpen heeft er alle belang bij dat de naburige gemeentes gebruik maken van Velo’s.

Met maar liefst vijf jongeren onder de 25 jaar beschikt Open Vld Zwijndrecht-Burcht over één van de jongste teams voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Yanko Beeckman staat met de tweede plaats zeer hoog op de kandidatenlijst. Als hij verkozen raakt wil hij de plaatsing van de Velo-stationnetjes zeker verwezenlijken. “We hebben in onze gemeente het geluk om op vijftien minuten fietsen van een wereldstad te wonen. Daar op een veilige en vlotte manier geraken, is iets wat elke Zwijndrechtenaar en Burchtenaar aanbelangt. Ik ga er dan ook alles aan doen om de Velo’s in onze gemeente te krijgen”, aldus de Burchtse student.

Europa vierde twee weken geleden de Week van de Mobiliteit, een thema dat ook Open Vld Zwijndrecht-Burcht nauw aan het hart ligt. De lokale afdeling maakt van het verbeteren van de mobiliteit in de gemeente één van haar voornaamste programmapunten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ze wil niet alleen werk maken van een betere mobiliteit binnen de gemeente, maar ook van een goede verbinding naar Antwerpen. Daarom wil de partij aansluiten bij het populaire Antwerpse deelfietsensysteem Velo.

Yanko Beeckman, Arno Paulus, Yani Tulpinck en Victor Alen (clearskies.photo)

Geef een reactie